A A A K K K
для людей з порушеннями зору
ВЕЛИКОБУБНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НОРМАТИВНО–ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

1.Конвенція про права дитини. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021

2. Закон України «Про загальну середню освіту»Детальніше...http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-14

3. Закон України «Про освіту" Детальніше...http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/281-14

5. Закон України «Про охорону дитинства» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

6. Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"                    http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

7. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

8. Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»   http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992/2001

9. Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя»   http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/258/2002

10. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних організацій».      http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1284/99

11. Національна доктрина розвитку освіти.   http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

12. Наказ "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення" http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14

13. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»   http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2859-12

14. Концепція державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном   http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/667-2001-%D0%BF

15. Конституція України. 

16. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи.   http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/30473/

17. Наказ МОНмолодьспорт №1243 від 31.10.11р. "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України"   https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/

18. Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року  https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56857/

19.  РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 грудня 2016 р. № 988-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року".  https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-rozporyadjennya/rozporyadjennya-vid-grudnya-2016-988-pro313012.html

20. ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF

21. Указ Президента України "Про Стратегію національно-патріотичного виховання"  https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025 

22.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641» https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/279/7ca/5d52797ca746c359374718.pdf

23. .Лист Міністерства овіти і науки України від 16.08.2019 №1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році»; https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/ab6/7d7/5d5ab67d77053277197366.pdf

24. Листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019 – 2020 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»  https://docs.google.com/document/d/14Op2lKX9cBNKMFkOGLmKb0xzwQmFcmSsAck14LkHgJA/edit

25. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. «Абетка для директора»  http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/822-abetka-dlia-dyrektora-rekomendatsii-do-pobudovy-vnutrishnoi-systemy-zabezpechennia-iakosti-osvity-u-zakladi-zahalnoi-serednoi-osvity

26. Лист МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 “Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок” https://imzo.gov.ua/2020/07/23/lyst-mon-vid-20-07-2020-1-9-385-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2020-2021-n-r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/ 

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора